Om oss

STHLM Värmeservice AB tillhandahåller produkter & tjänster inom värmesektorn till kunder av alla storlekar. Vi hjälper våra kunder med installation av brännarutrustning, värmepannor, kringutrustning mm. samt service och underhåll av värmesystem.

Vår målsättning är att genom att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser och därmed ge våra kunder en högkvalitativ lösning med hög driftsäkerhet, låga driftskostnader och trygghet. Vi har idag kunder inom alla segment, exempel på det är Statliga myndigheter, kommunal verksamhet, fastighetsbolag, tillverkande industri, transportindustri, privata hushåll och bostadsrättsföreningar m.fl.

Den mixen av kunder har gjort oss unika genom att vi idag har kunskap om alla typer av brännare på marknaden. Allt från små tryckoljebrännare till press och rotationsbrännare.

Miljöfokus
STHLM Värmeservice AB arbetar aktivt med miljön i fokus, vi strävar hela tiden att förbättra oss och att kunna erbjuda bättre tjänster ur ett miljöperspektiv.

Vi har mångårig erfarenhet och kunskap att anpassa befintliga anläggningar till biologiska bränslen. Vi erbjuder våra kunder ett koncept som bygger på att vi tar ett helhetsansvar. Det innebär att vi anpassar anläggningen till RME, bioolja eller annat förnyelsebart bränsle baserat på vad som bäst gynnar kunden i längden, tillhandahåller service och underhåll enligt överenskommelse på brännare under avtalsperioden.